כל הזכויות שמורות לתלמה יובל, עו”ד. ©  2013  /  עיצוב סטודיו דינמוארט
רשימת הפרויקטים

דלק נדל"ן

- נתניה, פולג  - רישום זכויות ב- 56 יח"ד, צמודי קרקע, במרשם המקרקעין ורישום בית      
   משותף 
בפנקס הבתים המשותפים. 
- אתר-דר, נתניה, סמילנסקי 6 - רישום פרצלציה במרשם המקרקעין.   

עמיגור
- רישום 150 יח"ד באתרים שונים ותיקון צו בית משותף
ירושלים, שכונת גונן - רישום 74 יח"ד ורישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים. 
- רמת ישי - רישום 30 יח"ד ורישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים.  
- אשקלון ונתיבות - רישום 86 יח"ד ורישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים. 

תשלו"ז
- נתניה, פולג -  רישום זכויות ב-173 יח"ד, צמודי קרקע ורישום בית משותף בפנקס הבתים
  המשותפים.  
-
 חדרה, בית אליעזר - רישום זכויות ב-343 יח"ד ורישום בית משותף בפנקס הבתים
   המשותפים.   
 

משרדי עו"ד שונים
- קדימה - רישום זכויות ב-37 יח"ד ורישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים.
תל אביב, לוי אשכול, תכנית ל' - רישום 60 יח"ד ורישום בית משותף בפנקס הבתים
  המשותפים.   
- חיפה, רמת אלון - רישום זכויות ב-94 יח"ד ורישום בית משותף בפנקס הבתים    
   המשותפים. 
- גליל מערבי, יישובי כליל - רישום פרצלציה במרשם המקרקעין. 
- ראשון לציון - רישומים שונים  עבור עו"הד מ.דעואל בתל-אביב.
- ראשון לציון - רישום זכויות ב-154 יח"ד ורישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים. 
- כפר יונה - רישום פרוייקט חברת תשלו"ז עבור עו"ד א.לוין.
- חיפה, "מגדל ארמון", מגדל משרדים ומסחר - רישום פרצלציה.   
- בית חולים ומרכז דיור מוגן "אלישע" בחיפה - רישום בית משותף
טלפון משרד: 073-7374299  /  פקס:073-7374298  /  עו”ד תלמה יובל: tyadv@law-ty.co.il /  עו”ד ריקי סלע: rsadv@law-ty.co.il